ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།

རྡེའུ་དཀར་ནག(པེ་ཅིང) མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2017-05-18


ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།
མཚན་ལྗོངས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ལྷིང་འཇགས་སེ།
རང་ལ་མི་དབང་བའི་འཇིག་རྟེན་ཆུང་ཆུང་འདི་ནས།
སྡུག་ཡུས་དང་འཁང་རའི་ཐ་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན།
མཚན་མོའི་ལྷིང་འཇགས་ལ་ཟིན་ཐོ་འགོད་བཞིན་ཡོད།

ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།
བཞི་མདོ་ཞིག་ནས་མཐོང་བའི་རྒྱབ་གཟུགས་ཤིག
ངའི་རྨི་ལམ་གྱི་ཟབ་སར་དལ་གྱིས་འཛུལ་དུས།-
འཛུམ་ལ་འཁྱིལ་བའི་ཟླ་བའི་འོད་གོར་དེ།
མི་ཚོགས་ཀྱི་འོ་དོད་དང་ལྷན་དུ་ཡུན་གྱིས་འཇགས་སོང་།

ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།
ཁ་དོག་ཟབ་མོ་དག་ལ་སྦྲེལ་བའི་ལྭ་རིང་དེ།
ཚ་ཟེར་དབེན་པའི་ས་སྲོད་ཀྱི་གྲུ་ག་ནས་ཡལ་དུས།
གུ་དོག་པའི་ལམ་མདོ་དང་འཕྲད་པ་མིན་ནམ།
ས་མཐའི་རྣམ་རྟོག་གི་ཨ་ལོང་གོར་མོ་གང་དུ་ཕྱིན་སོང་།

ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།
ཆོ་འཕྲུལ་ལ་བརྫུས་པའི་སེམས་ཀྱི་ཟབ་ས་དེ།
གནག་སྣུམ་གྱི་སྐྲ་ལོའི་གསེབ་ན་ངང་གིས་དགོད་དུས།
བསིལ་རླུང་དང་འགྲོགས་པའི་གོམ་འགྲོས་རབ་རིབ།
འཇའ་ཚོན་བཞིན་ལྷོད་ཀྱིས་བབས་ཤིང་ཐོལ་གྱིས་ཡལ་སོང་།

                    ༢༠༡༧་༤་༡༩


རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་དགའ།

(མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)


རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།

2017-05-18 རྡེའུ་དཀར་ནག(པེ་ཅིང) ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།


ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།
མཚན་ལྗོངས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ལྷིང་འཇགས་སེ།
རང་ལ་མི་དབང་བའི་འཇིག་རྟེན་ཆུང་ཆུང་འདི་ནས།
སྡུག་ཡུས་དང་འཁང་རའི་ཐ་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན།
མཚན་མོའི་ལྷིང་འཇགས་ལ་ཟིན་ཐོ་འགོད་བཞིན་ཡོད།

ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།
བཞི་མདོ་ཞིག་ནས་མཐོང་བའི་རྒྱབ་གཟུགས་ཤིག
ངའི་རྨི་ལམ་གྱི་ཟབ་སར་དལ་གྱིས་འཛུལ་དུས།-
འཛུམ་ལ་འཁྱིལ་བའི་ཟླ་བའི་འོད་གོར་དེ།
མི་ཚོགས་ཀྱི་འོ་དོད་དང་ལྷན་དུ་ཡུན་གྱིས་འཇགས་སོང་།

ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།
ཁ་དོག་ཟབ་མོ་དག་ལ་སྦྲེལ་བའི་ལྭ་རིང་དེ།
ཚ་ཟེར་དབེན་པའི་ས་སྲོད་ཀྱི་གྲུ་ག་ནས་ཡལ་དུས།
གུ་དོག་པའི་ལམ་མདོ་དང་འཕྲད་པ་མིན་ནམ།
ས་མཐའི་རྣམ་རྟོག་གི་ཨ་ལོང་གོར་མོ་གང་དུ་ཕྱིན་སོང་།

ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོ།
ཆོ་འཕྲུལ་ལ་བརྫུས་པའི་སེམས་ཀྱི་ཟབ་ས་དེ།
གནག་སྣུམ་གྱི་སྐྲ་ལོའི་གསེབ་ན་ངང་གིས་དགོད་དུས།
བསིལ་རླུང་དང་འགྲོགས་པའི་གོམ་འགྲོས་རབ་རིབ།
འཇའ་ཚོན་བཞིན་ལྷོད་ཀྱིས་བབས་ཤིང་ཐོལ་གྱིས་ཡལ་སོང་།

                    ༢༠༡༧་༤་༡༩


རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་དགའ།

(མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)


རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།