གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག   བཤེར་འཚོལ།བཤེར་འཚོལ།

《འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག》དེབ་གསུམ་པ་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་སྐོར་གྱི་བོད་ཡིག་གི་ལོ་དེབ་ཐོག་མ། སྔོན་བོད་དུ་མ་འགྱུར་བའི་བརྩམས་ཆོས། དབྱིན་བོད་རྩོམ་རིག་ལོ་ཙཱའི་དཔེ་གཞི། རྩོམ
《དྲ་ལམ་དབྱངས་མཚོ》འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྨན་བླ་སྐྱབས་དང་གསང་བདག་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་གཞས་ཚིག་དང་གཞས་དབྱངས་སོགས་གླེང་བ།

《དྲ་ལམ་དབྱངས་མཚོ》འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྨན་བླ་སྐྱབས་དང་གསང་བདག་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་གཞས་ཚིག་དང་གཞས་དབྱངས་སོགས་གླེང་བ།

ཐེངས་འདིའི་དྲ་ལམ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དགོང་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་གཞས་མ་སྐད་གྲགས་ཅན་གཡང་ཕྱུག་མཚོས་དགོང་ཚོགས་དེར་ཕེབས་པའི་གཞས་པ་གཞས་མ་དང་སྒྱུ་
广告
广告

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།