གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག   བཤེར་འཚོལ།བཤེར་འཚོལ།

  • 1
  • 2
  • 3

《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་རིམས་ནད་ཀྱི་བརྟག་བཅོས་ཀུན་བཏུས》པོད་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

  ཉེ་ཆར། སི་ཁྲོན་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་རིམས་ནད་ཀྱི་བརྟག་བཅོས་ཀུན་བཏུས》པོད་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམ
《དྲ་ལམ་དབྱངས་མཚོ》འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྨན་བླ་སྐྱབས་དང་གསང་བདག་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་གཞས་ཚིག་དང་གཞས་དབྱངས་སོགས་གླེང་བ།

《དྲ་ལམ་དབྱངས་མཚོ》འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྨན་བླ་སྐྱབས་དང་གསང་བདག་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་གཞས་ཚིག་དང་གཞས་དབྱངས་སོགས་གླེང་བ།

ཐེངས་འདིའི་དྲ་ལམ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དགོང་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་གཞས་མ་སྐད་གྲགས་ཅན་གཡང་ཕྱུག་མཚོས་དགོང་ཚོགས་དེར་ཕེབས་པའི་གཞས་པ་གཞས་མ་དང་སྒྱུ་
广告
广告

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།