ངས་ཁྱོད་ལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག(ཞར་བཀོད་གཅིག་ཡོད)

ཞྭ་ནག་པ།(གསེར་རྟ) མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2021-09-28
ཧེ་བུ་མོ   ངས་ཁྱོད་ལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག
ཧ་ཅང་རིང་ལ་ཧ་ཅང་ཉེ་བའི་གནས་སུ་ངས་ཁྱོད་རང་ཁོ་ན་དྲན

ངས་ཁྱོད་ལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག
ནང་མ་ཁང་དང་དེའི་ནང་གི་གློག་གཞི་ལྗང་སྐྱ
འུ་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད
ངས་ཁྱོད་རང་ཁོ་ནར་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག

ཁྱོད་རང་ཕྱིར་ཕེབས་དང
ངས་དངོས་གནས་ཁྱོད་ལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག

དུས་ཚོད་ཀྱི་སྙིང་བོ་མཐའ་དག
ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་ཟིན
ད་ནི  ད་ནི  ང་ལ་དངོས་གནས་ཁྱོད་ལས་ཅི་ཡང་ལུས་མི་འདུག་ཨང
           ༢༠༢༡-༩-༢༧མཚན་མོར།
 

སྐྱོ་ཉམས་ཆགས་པའི་མིག་མདངས།


ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་ལ་སྐྱོ་ཉམས་ཆགས་འདུག
ངས་དེ་དག་མཐོང་ན་མི་འདོད་མོད
ངས་དེ་དག་མ་མཐོང་ནའང་མི་ཆོག

ངས་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་པ་ངོ་ཤེས་ཀྱིན་ཡོད
ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་པའི་རྩེ་རུ་སྐྱོ་ཤེས་ཀྱི་ན་བུན་འཐིབས་རྗེས
ཁྱོད་རང་ཁོ་ན་གཙང་པོ་བཞིན་ཧ་ཅང་འཁྱག

ཐོབ་དཀའ་བ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ
ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོད་ཚད་སྙིང་པོ་མེད་པར་མ་སེམས
ད་རུང  ད་རུང  ཁྱོད་ལ་མང་པོ་མང་པོ་ཞིག་མཁོ
      ༢༠༢༡-༧-༢༧མཚན་མོར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྐྱིད།
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག   བཤེར་འཚོལ།བཤེར་འཚོལ།

ངས་ཁྱོད་ལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག(ཞར་བཀོད་གཅིག་ཡོད)

2021-09-28 ཞྭ་ནག་པ།(གསེར་རྟ) ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།
ཧེ་བུ་མོ   ངས་ཁྱོད་ལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག
ཧ་ཅང་རིང་ལ་ཧ་ཅང་ཉེ་བའི་གནས་སུ་ངས་ཁྱོད་རང་ཁོ་ན་དྲན

ངས་ཁྱོད་ལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག
ནང་མ་ཁང་དང་དེའི་ནང་གི་གློག་གཞི་ལྗང་སྐྱ
འུ་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད
ངས་ཁྱོད་རང་ཁོ་ནར་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག

ཁྱོད་རང་ཕྱིར་ཕེབས་དང
ངས་དངོས་གནས་ཁྱོད་ལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ཆོག

དུས་ཚོད་ཀྱི་སྙིང་བོ་མཐའ་དག
ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་ཟིན
ད་ནི  ད་ནི  ང་ལ་དངོས་གནས་ཁྱོད་ལས་ཅི་ཡང་ལུས་མི་འདུག་ཨང
           ༢༠༢༡-༩-༢༧མཚན་མོར།
 

སྐྱོ་ཉམས་ཆགས་པའི་མིག་མདངས།


ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་ལ་སྐྱོ་ཉམས་ཆགས་འདུག
ངས་དེ་དག་མཐོང་ན་མི་འདོད་མོད
ངས་དེ་དག་མ་མཐོང་ནའང་མི་ཆོག

ངས་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་པ་ངོ་ཤེས་ཀྱིན་ཡོད
ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་པའི་རྩེ་རུ་སྐྱོ་ཤེས་ཀྱི་ན་བུན་འཐིབས་རྗེས
ཁྱོད་རང་ཁོ་ན་གཙང་པོ་བཞིན་ཧ་ཅང་འཁྱག

ཐོབ་དཀའ་བ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ
ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོད་ཚད་སྙིང་པོ་མེད་པར་མ་སེམས
ད་རུང  ད་རུང  ཁྱོད་ལ་མང་པོ་མང་པོ་ཞིག་མཁོ
      ༢༠༢༡-༧-༢༧མཚན་མོར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྐྱིད།
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།