ཁི་རི་སི་ཐི་ན་རོ་སེ་ཐིའི་སྙན་ངག་ཚན་པ་གཉིས།

ཁི་རི་སི་ཐི་ན་རོ་སེ་ཐི།(དབྱིན་ཇི) མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2019-12-11

སྙན་ངག་སྨྲ་བ་ཆེན་མོ་(Christina Rossetti)ཁི་རི་སི་ཐི་ན་རོ་སེ་ཐི་མཆོག་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠ལོའི་ཟླ་བ་༡༢པའི་ཚེས་༢༩ཉིན་ལ་དབྱིན་ཇིའི་ལོན་ཌོན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་མོས་བྲིས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ལ་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྙན་ངག་དང་། ཆོས་ལུགས་སྙན་ངག  བྱིས་པའི་སྙན་ངག་སོགས་མང་སྐད། ཁོང་མོ་ནི་དབྱིན་ཇིའི་བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་དག་ལས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སྨྲ། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༢ལོར་ཁོང་མོས་<<Goblin Market གདོན་འདྲེའི་ཁྲོམ་ར>>ཞེས་པའི་སྙན་ངག་བསྡུས་དེབ་ཅིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པས་ཡུལ་དེ་གའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་བསུ་ཚད་མེད་ཐོབ།
               When I am dead, my dearest

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

བདག་གི་སྙིང་ཉེ་ལགས།  ཁོ་མོ་འཆི་དུས་སུ།


བདག་གི་སྙིང་ཉེ་ལགས  ཁོ་མོ་འཆི་དུས་སུ
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོ་མོའི་ཆེད་དུ་སྐྱོ་གླུ་མ་གཏོང
ཁོ་མོའི་སྔས་མགོ་རུ་རྒྱ་སེ་མ་འདེབས་ལ
བསིལ་གྲིབ་ལྡན་པའི་ཤུག་སྡོང་ཡང་མ་འདེབས
ཁོ་མོའི་མགོ་ཐོག་གི་སྦྲང་ཆར་དང
ཟིལ་ཐིགས་ཀྱིས་བརླན་པའི་རྩྭ་ལྗང་ཞིག་བྱོས
གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྙིད་པར་གྱུར་ན  དྲན་པར་གནོངས
གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་རྙིད་པར་གྱུར་ན བརྗེད་པར་གནོངས

བདག་གིས་གྲིབ་གཟུགས་མཐོང་མི་ཐུབ་ཅིང
བདག་གིས་ཆར་པ་ཚོར་མི་ཐུབ་ལ
བདག་གིས་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་གླུ་སྐད་ཀྱང་གོ་མི་ཐུབ
དཀའ་སྡུག་གི་ཁྲོད་ནས་གླུ་ཞིག་ལོངས་དང
འཆར་ནུབ་མེད་པའི་ས་སྲོས་སུ་རྨི་ལམ་རྨི་བ་ཇི་བཞིན
ཁོ་མོས་གློ་རྡེག་ཏུ་དྲན་སྲིད་ལ
གློ་རྡེག་ཏུ་བརྗེད་ཀྱང་སྲིད་དོ

Who has seen the wind?


Who has seen the wind?
Neither I nor you.
But when the leaves hang trembling,
The wind is passing through.
Who has seen the wind?
Neither you nor I.
But when the trees bow down their heads,
The wind is passing by.       

སུས་རླུང་བུ་མཐོང་བྱུང་ངམ།


སུས་རླུང་བུ་མཐོང་བྱུང་ངམ
ང་ཡིས་མ་མཐོང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་མ་མཐོང
འོན་ཀྱང་ལོ་མ་དག་འདར་འགུལ་དང་བཅས་ཏེ་དཔྱངས་དུས
རླུང་བུ་ཉེ་སར་རྒྱུ་བཞིན་པའོ
སུས་རླུང་བུ་མཐོང་བྱུང་ངམ
ང་ཡིས་མ་མཐོང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་མ་མཐོང
འོན་ཀྱང་ལྗོན་ཚོགས་ཀྱིས་མགོ་བོ་དུད་སྐབས
རླུང་བུ་རྒྱང་དུ་རྒྱུ་བཞིན་པའོ

                                               རྫ་སྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་དགའ།

(མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཁི་རི་སི་ཐི་ན་རོ་སེ་ཐིའི་སྙན་ངག་ཚན་པ་གཉིས།

2019-12-11 ཁི་རི་སི་ཐི་ན་རོ་སེ་ཐི།(དབྱིན་ཇི) ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

སྙན་ངག་སྨྲ་བ་ཆེན་མོ་(Christina Rossetti)ཁི་རི་སི་ཐི་ན་རོ་སེ་ཐི་མཆོག་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠ལོའི་ཟླ་བ་༡༢པའི་ཚེས་༢༩ཉིན་ལ་དབྱིན་ཇིའི་ལོན་ཌོན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་མོས་བྲིས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ལ་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྙན་ངག་དང་། ཆོས་ལུགས་སྙན་ངག  བྱིས་པའི་སྙན་ངག་སོགས་མང་སྐད། ཁོང་མོ་ནི་དབྱིན་ཇིའི་བུད་མེད་སྙན་ངག་པ་དག་ལས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སྨྲ། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༢ལོར་ཁོང་མོས་<<Goblin Market གདོན་འདྲེའི་ཁྲོམ་ར>>ཞེས་པའི་སྙན་ངག་བསྡུས་དེབ་ཅིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པས་ཡུལ་དེ་གའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་བསུ་ཚད་མེད་ཐོབ།
               When I am dead, my dearest

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

བདག་གི་སྙིང་ཉེ་ལགས།  ཁོ་མོ་འཆི་དུས་སུ།


བདག་གི་སྙིང་ཉེ་ལགས  ཁོ་མོ་འཆི་དུས་སུ
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོ་མོའི་ཆེད་དུ་སྐྱོ་གླུ་མ་གཏོང
ཁོ་མོའི་སྔས་མགོ་རུ་རྒྱ་སེ་མ་འདེབས་ལ
བསིལ་གྲིབ་ལྡན་པའི་ཤུག་སྡོང་ཡང་མ་འདེབས
ཁོ་མོའི་མགོ་ཐོག་གི་སྦྲང་ཆར་དང
ཟིལ་ཐིགས་ཀྱིས་བརླན་པའི་རྩྭ་ལྗང་ཞིག་བྱོས
གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྙིད་པར་གྱུར་ན  དྲན་པར་གནོངས
གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་རྙིད་པར་གྱུར་ན བརྗེད་པར་གནོངས

བདག་གིས་གྲིབ་གཟུགས་མཐོང་མི་ཐུབ་ཅིང
བདག་གིས་ཆར་པ་ཚོར་མི་ཐུབ་ལ
བདག་གིས་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་གླུ་སྐད་ཀྱང་གོ་མི་ཐུབ
དཀའ་སྡུག་གི་ཁྲོད་ནས་གླུ་ཞིག་ལོངས་དང
འཆར་ནུབ་མེད་པའི་ས་སྲོས་སུ་རྨི་ལམ་རྨི་བ་ཇི་བཞིན
ཁོ་མོས་གློ་རྡེག་ཏུ་དྲན་སྲིད་ལ
གློ་རྡེག་ཏུ་བརྗེད་ཀྱང་སྲིད་དོ

Who has seen the wind?


Who has seen the wind?
Neither I nor you.
But when the leaves hang trembling,
The wind is passing through.
Who has seen the wind?
Neither you nor I.
But when the trees bow down their heads,
The wind is passing by.       

སུས་རླུང་བུ་མཐོང་བྱུང་ངམ།


སུས་རླུང་བུ་མཐོང་བྱུང་ངམ
ང་ཡིས་མ་མཐོང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་མ་མཐོང
འོན་ཀྱང་ལོ་མ་དག་འདར་འགུལ་དང་བཅས་ཏེ་དཔྱངས་དུས
རླུང་བུ་ཉེ་སར་རྒྱུ་བཞིན་པའོ
སུས་རླུང་བུ་མཐོང་བྱུང་ངམ
ང་ཡིས་མ་མཐོང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་མ་མཐོང
འོན་ཀྱང་ལྗོན་ཚོགས་ཀྱིས་མགོ་བོ་དུད་སྐབས
རླུང་བུ་རྒྱང་དུ་རྒྱུ་བཞིན་པའོ

                                               རྫ་སྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་དགའ།

(མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།