གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《སྙན་ངག《སྣང་བ་རང་ཡན་མ》ཡི་ཕྲན་དཔྱད།

  • གཙག་འབིགip:182.148.114.*
    2019-11-23 23:31:06
    ད་ཧེ་རུ་ཀ་ཡིན་ནམ་འདིར་འབྲི་རྒྱུ་ཅང་ཆུད་ཀི་མེད་པ་འདྲ། སྙན་ངག་ཆོ་མེད་ཏག་ལ་ཕྲན་དཔྱད་མདོ་མེད་འདྲ་བྲིས་ནས། ཧ་ཧ་ཧ།