གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《གཅན་མེ་སྟག་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཨར་ཟོར་རེམ་བྷོ་ཌི་ཡི་སྙན་ངག《ར་བཟི་བའི་གྲུ་གཟིངས》