རྒྱལ་སྲས་སྨྱོན་པས་བླངས་པའི་པར་ལེན་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།༡

རྒྱལ་སྲས་སྨྱོན་པ། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2015-08-05

D4DBD32E@BE8AA310.9FB12755.jpg

972E6A70@BE8AA310.9FB12755.jpg

19A7F681@BE8AA310.9FB12755.jpg

18ABF681@BE8AA310.9FB12755.jpg

15AAF6D3@BE8AA310.9FB12755.jpg

12A5F683@BE8AA310.9FB12755.jpg

11A9F682@BE8AA310.9FB12755.jpg

19ABF684@BE8AA310.9FB12755.jpg

10A7F685@BE8AA310.9FB12755.jpg

 

(མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

རྒྱལ་སྲས་སྨྱོན་པས་བླངས་པའི་པར་ལེན་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།༡

2015-08-05 རྒྱལ་སྲས་སྨྱོན་པ། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

D4DBD32E@BE8AA310.9FB12755.jpg

972E6A70@BE8AA310.9FB12755.jpg

19A7F681@BE8AA310.9FB12755.jpg

18ABF681@BE8AA310.9FB12755.jpg

15AAF6D3@BE8AA310.9FB12755.jpg

12A5F683@BE8AA310.9FB12755.jpg

11A9F682@BE8AA310.9FB12755.jpg

19ABF684@BE8AA310.9FB12755.jpg

10A7F685@BE8AA310.9FB12755.jpg

 

(མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།