གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

《རྟ་ནག་སྒྲོག་འགྲོས》ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་ལྷུན་འགྲུབ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་འཁོར81ལོན་པའི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་འདུ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་དུ་བསྡུས་པ།

བོད་ཡིག་གི་སྒྲུང་གཏམ་གྲགས་ཅན《རྟ་ནག་སྒྲོག་འགྲོས》ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའམ་བོད་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་ལྷུན་འགྲུབ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་འཁོར81ལོན་པའི་རྗེས་ད

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།