གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

བོད་བརྙན་《ཐར་ལོ》གསེར་གྱི་གྱི་ལིང་རྟགས་མའི་སྡེ་ཚན་བཞིའི་འོས་མིང་དུ་ཚུད་པ།

མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བའི་འཕྲིན། ༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡༠བའི་ཚེས་༡ཉིན་སྐབས་ང་གཉིས་པའི་ཐེ་ཝན་གསེར་གྱི་གྱི་ལིང་རྟགས་མའི་འོས་མིང་ནང་ཚ

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།